Profil

  • Dodnes ďakujem tomu momentu, keď som sa prvý krát ocitol za klavírom a zažil ten čarovný pocit fluida hudby. Vďaka tomuto vzťahu s hudbou sa mi ľahšie žije, ľahšie nalaďuje, skrátka život je melodický a harmonický... Prajem všetkým ľuďom, aby si v živote našli podobné médium, cez ktoré sa dokážu dostať do svojho vnútra. A to je cesta pre všetkých nás, aby sme sa takto oslobodili a urobili tak návrat do detstva a zároveň veľký skok do svetlejšej budúcnosti.