Texty

  • Prvý text k mojej piesni napísal Peter Uličný. Bolo to v roku 2000 a volá sa „Príď ma zachrániť láska“. Potom som sa odhodlal aj ja k písaniu textov a postupne vznikli „Májová“, „(Ne)plnoletá“, „Desire“. Zväčša to boli texty o láske. Posledné dva nosné single nového albumu "Nevzdávaj" a "Nebo, peklo, raj" prechádzajú aj na iné témy.
    Najviac si však cením svoj text ku skladbe Tón, ktorý má v sebe nielen posolstvá, ale i výzvy.
    Text Tónu nás vyzýva k zjednoteniu a dosiahnutiu harmónie.. Hovorí aj o mocných tohto sveta a ich manipulácií ľuďmi a zároveň dáva nádej, že sa to zmení. Dôležité je opäť sa spojiť s prírodou, so svojím pôvodným Ja, naladiť sa Tónom (symbolicky harmonické „a“ - 440Hz, ktorým sa ladí aj symfonický orchester) a vďaka tomu vnímať viac v sebe Vesmír alebo Boha.